Očkování kočky a možné vedlejší účinky

paní s bílým koťátkem

Očkování koček je nezbytné pro prevenci závažných infekčních onemocnění, která mohou ohrozit jejich zdraví. V České republice není očkování koček povinné a podmíněné legislativou, avšak je silně doporučováno veterinárními odborníky. Tento článek poskytuje přehled o doporučených očkovacích protokolech pro kočky.

Doporučená očkování pro kočky

 • Panleukopenie (kočičí mor) - P
 • Herpesviróza (kočičí rýma) - FVR/R
 • Kaliciviróza - C
 • Chlamydióza - Ch
 • Vzteklina - R (zejména pro kočky, které cestují nebo žijí v oblastech s výskytem vztekliny)
 • Kombinované vakcíny často zahrnují panleukopenii, herpesvirózu a kalicivirózu (FVRCP vakcína), některé i Chlamydiózu
 • Dále lze očkovat proti FeLV

Příklad očkovacího schématu pro kotě:

 • 6-8 týdnů: První dávka FVRCP.
 • 10-12 týdnů: Druhá dávka FVRCP.
 • 14-16 týdnů: Třetí dávka FVRCP.
 • Každoročně: Revakcinace FVRCP a případně vzteklina.

→ vakcinační schémata se mohou lišit podle použité vakcíny (vždy je třeba držet se doporučení výrobce konkrétní vakcíny) a epidemiologické situace.

U některých vakcín je k udržení imunity doporučena každoroční revakcinace (např. Biofel, Versifel, Feligen). U jiných není nutné vakcinovat proti všem složkám každý rok (např. Purevax, Nobivac).

Očkování proti FeLV je možné provádět od 8 týdnů věku. Přeočkování poté za 3-4 týdny a následně v intervalu jednoho roku. Vakcína je většinou součástí kombinace. Očkované by měly být pouze kočky negativní na virus kočičí leukémie (FeLV). Proto je doporučeno provést test na přítomnost FeLV před vakcinací.

Význam očkování

Očkování chrání kočky před závažnými infekčními nemocemi a přispívá k ochraně celé kočičí populace. Prevence vztekliny je důležitá nejen pro zdraví koček, ale i pro veřejné zdraví.

Je vhodné očkovat i kočky žijící v domácnosti.

Nežádoucí účinky a bezpečnost

Vakcíny pro kočky jsou obecně bezpečné. Nežádoucí účinky jsou vzácné a mohou zahrnovat:

 • Reakce v místě vpichu (otok, bolest) - akutní bolest způsobená vpichem jehly běžně vymizí během několika vteřin až minut po aplikaci. Lokální zánětlivá reakce vyvolaná očkovací látkou může způsobit mírnou bolestivost, která se vytratí během několika dní a otok (“boulička”), která rovněž spontánně vymizí nebo se zmenší během několika dní až týdnů.
 • Přechodně zvýšená tělesná teplota - jedná se o odezvu organismu a jeho imunitního systému na očkovací látku - “tělo reaguje podobně, jako když se setká s patogenem”. Často je spojena s únavou. Spontánně se ztratí během prvních dnů po očkování. Vždy je však třeba sledovat celkový stav zvířete a v případě pochybností vyhledat veterinárního lékaře.
 • Jako další se vzácně může objevit zvracení, průjem nebo přechodná letargie doprovázená celkovou slabostí.
 • Alergické/hypersenzitivní reakce (jsou velmi vzácné - individuální, nelze je předem zjistit).

Legislativa a doporučení

Veterinární předpisy nevyžadují povinné očkování koček v České republice, avšak doporučuje se pravidelná vakcinace podle rizikových faktorů a konzultace s veterinářem.

Sdílet na:

Nechcete přijít o žádné novinky?

Kategorie