Odpovědnost za škodu způsobená zvířetem

pes na vodítku má otevřenou tlamu

Nové zvíře vám nevnáší do života vždy jenom radost, ale někdy také starosti. Třeba když vám pes rozkouše památeční polštářek z bruselské krajky či kočka rozbije vázu po pratetě. Ale co teprve, když se obdobná věc stane u přátel na návštěvě nebo když vaše zvíře na někoho zaútočí na ulici? Jakým způsobem máte reagovat a za co nesete odpovědnost jako majitelé zvířete?

Kdo odpovídá za škodu způsobenou zvířetem? 

Zákon je v této souvislosti poměrně neúprosný. Pravidlem je, že za škodu, způsobenou zvířetem, odpovídá jeho majitel. A to dokonce i v takových případech, kdy zvíře neměl přímo u sebe, třeba z toho důvodu, že mu bez jeho zavinění uteklo. Pokud se tedy váš pes zatoulal do vedlejší vesnice a z hladu zakousl někomu slepici, zdaleka nestačí jen vysvětlit, že za to nemůžete.

A nyní si představte, že se celá situace může ještě zkomplikovat. Třeba když váš pes povalí v parku cizí dítě ve značkovém oblečení a jeho maminka požaduje náhradu zrovna, když psa venčí vaše sousedka. V takovém případě by tedy sousedka (tedy oficiálně osoba, které bylo zvíře svěřeno nebo ho jinak používá) měla nahradit škodu společně a nerozdílně spolu s vámi

Jaké jsou předpoklady náhrady škody? 

V prvé řadě je třeba, aby nastala tzv. škodní událost. Tedy událost, která bezprostředně zaviní určitou škodu. Jde tedy například o situaci, kdy vaše stádo ovcí uteče z ohrady a zničí sousedovi úrodu. Mezi těmito dvěma jevy pak musí nastat příčinná souvislost. Tedy, že jeden předpoklad vede k druhému. 

Může být vina na vaší straně i na straně poškozeného? 

A co takhle “polehčující” okolnosti? Třeba když se soused k vašemu psovi choval agresivně a ten ho proto napadl? A sousedka si i přes vaše upozornění nezavírá okna, a proto jí tam vaše kočka vlezla a znehodnotila nedělní oběd? Vždy se sice můžete zkusit dohodnout a tyto okolnosti se pokusit vysvětlit, ale pokud jde o zákon, ten nic takového nezajímá. Je totiž na majiteli zvířete, aby jeho chování předvídal a zvíře vždy zabezpečil tak, aby nezpůsobilo škodu.

Zproštění se odpovědnosti

Jak jsme si právě uvedli, odpovědnosti není zcela lehké se zprostit. Dokonce i když nám připadá, že máme opravdu pádný důvod. Zákon připouští v tomhle ohledu pouze několik výjimek, a to, pokud se jedná o domácí zvířata, která majiteli slouží vlastníku k výkonu jeho povolání, případně pokud slouží jako pomocník pro osobu se zdravotním postižením. Může se tak jednat například o služebního nebo asistenčního psa. Každopádně do kategorie domácí zvíře nebudou patřit patrně exotická zvířata. 

Současně by měl jeho vlastník prokázat, že při dozoru nad zvířetem nezanedbal potřebnou pečlivost. 

Odpovědnosti byste se zprostili i v případě, kdy by škodu způsobilo vaše zvíře, které by se vám někdo rozhodl ukrást. Tedy například kdyby se vám lupič rozhodl ukrást vašeho psa, a ten někoho (třeba i samotného zloděje) pokousal. 

Každopádně tyto případy lze považovat za výjimku, jinak zákon klade skutečně velkou míru odpovědnosti na majitele zvířat. Ti by proto měli skutečně dobře znát chování, povahu a zvyky svého zvířecího miláčka, a navíc být značně opatrní a předvídaví. 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zvířetem

V případě živější povahy vašeho zvířete či pokud vlastníte větší plemeno psa, nelze než doporučit poohlédnout se i po nějakém komerčním pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zvířetem, kterou už mnohé pojišťovny nabízejí. Zpravidla je tato pojistka součástí vašeho běžného pojištění odpovědnosti za škodu

Když už vás ale váš domácí mazlíček dostane do podobných problémů, neváhejte si nechat poradit od odborníků. O odpovědnosti či náhradě škody se můžete poradit například s advokáty z online platformy dostupnyadvokat.cz

Sdílet na:

Nechcete přijít o žádné novinky?

Kategorie