Třídíme s EKO-KOMem

pes v krabici plné Akinu pamlsků

Chovejme se k přírodě tak, jak bychom chtěli, aby se ona chovala k nám.

V Akinu se snažíme všemi možnými prostředky životní prostředí chránit tak, aby se nám na zemi hezky žilo. I proto jsme již 20 let v systému EKO-KOM a společně tak pomáháme zlepšit životní prostředí.

Chceme ale dělat i něco navíc:
Před časem jsme pořídili stroj pro výrobu papírové fixace, který obalové kartony (které bychom jinak již nevyužili) proseká a vytvoří z nich tak vhodný výplňový materiál. Tím poté vyplňujeme krabice s objednávkami tak, aby se produkty při přepravě neponičily.
Také krabice, ve kterých produkty chodí k nám hned nevyhazujeme, ale používáme znovu pro přepravu objednávek našim zákazníkům.

Na každé krabici uvádíme recyklační symboly, které ukazují, jak naložit s prázdnými obaly po spotřebování jejich obsahu. Tyto symboly se ale také nacházejí i na ostatních obalech našich produktů.
Pro eliminaci negativních dopadů na životní prostředí, které se vyskytují v souvislosti s odpady, hrají zásadní roli právě recyklační symboly.

Víte, co symboly na obalech znamenají?

Panáček vyhazující obal do koše – informuje nás, abychom obal vyhodili do příslušných nádob a „Neznečišťovali životní prostředí!“
Trojúhelník s obrysovými šipkami – říká, že tento obal je z recyklovaného materiálu a je znovu recyklovatelný.
Trojúhelník s plnými šipkami – nám znovu připomíná, že je obal recyklovatelný.
Zelený bod – nám říká, že byl za tento obal uhrazen příspěvek na zpětný odběr a jeho další zpracování recyklací.

Od společnosti EKO-KOM získáváme každý rok osvědčení o úspoře emisí

Například v roce 2019 jsme snížili produkci skleníkových plynů a tím ušetřili spousty energie. Vytříděným obalovým materiálem jsme naplnili 77 svozových automobilů a ve spolupráci s EKO-KOMem, jsme tak umožnili třídit odpad 1977 obyvatelům. Námi ušetřená energie v tomto roce tak odpovídá 7 dnům spotřebované elektrické energie na veřejné osvětlení v hl. m. Praze.

V roce 2017 jsme dokonce získali od společnosti NATURA-PACK certifikát o zabezpečení plnění vyhrazených povinností ve vztahu k odpadům z obalů uvedených na trh Slovenské republiky.

Netřídíme ovšem jen my jako firma. Zapojit se může i běžný občan.
Víte, jak správně třídit? V tomto článku "Krátce o třídění" se dočtete, co patří do kterého kontejneru.

Co je vlastně EKO-KOM?

Společnost EKO-KOM se zabývá tříděním a dalším využitím odpadu. Zejména jde o třídění a recyklaci plastů, skla, papíru, nápojových kartonů, kovů a dalších využitelných materiálů.
Tímto způsobem se zrecykluje až 73% všech obalů.

Jen pro zajímavost:
Představte si, že od r. 2000 do r. 2015 obyvatelé ČR vytřídili přes 8mil. tun odpadu. To je takové množství, které má stejný objem (na příklad) jako hora Říp. Tím se snížily emise skleníkových plynů, jako je roční spotřeba energie všech domácností o velikosti Zlínského kraje.

V roce 2019 se díky zapojení klientů, snaze samotných spotřebitelů a díky recyklaci, snížily emise skleníkových plynů a uspořilo tolik energie, kolik spotřebují za rok všechny domácnosti velikosti přibližně odpovídající Jihočeskému kraji.

Kolik bylo celkem díky EKO-KOMU zrecyklováno?
Systém EKO KOM v r. 2019 vytřídil a předal k využití a recyklaci 888 339 tun odpadů z obalů.

Kolik vytřídíme za rok?
V roce 2019 v průměru každý občan ČR vytřídil cca 65,9 kg plastů, skla, papíru a nápojových kartonů.

Ani před zahájením spolupráce s EKO-KOMEM jsme nezaháleli a třídili se společností A.S.A. - A co Vy? Také aktivně třídíte? A máte doma nádoby na třídění či nějakou vychytávku? Podělte se s námi.

Sdílet na:

Nechcete přijít o žádné novinky?

Kategorie