Očkování psa a možné vedlejší účinky

holčička dává pusu na čumáček štěňátku labradora

Stále hledáte nejlepší způsob, jak očkovat svého domácího mazlíčka? Připravili jsme pro vás podrobný přehled o tom, jak a kdy očkovat psa, spolu s dalšími důležitými informacemi pro zdraví vašeho čtyřnohého parťáka.

Všeobecně lze vakcinovat pouze zdravé zvíře. Věk není kontraindikací pro očkování (naopak nejvíce ohroženou skupinou jsou zvířecí senioři a štěňata). Vždy je také potřeba sdělit dopředu lékaři, pokud zvíře mělo reakci minule (ideálně při objednávání, jelikož podání antihistaminik se doporučuje před naočkováním). 

Očkování psů v České republice

Očkování psů je klíčovým prvkem v prevenci infekčních nemocí, které mohou ohrozit zdraví nejen psů, ale i lidí. V České republice je očkování regulováno veterinárními předpisy a je povinné pro některá onemocnění. Tento článek poskytuje podrobný přehled o očkovacích protokolech, legislativě a významu očkování pro zdraví psů.

Povinná očkování

V České republice je povinné očkování proti vzteklině. Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, stanovuje povinnost majitelů očkovat své psy proti vzteklině nejpozději do šesti měsíců věku a poté každoročně nebo dle pokynů výrobce vakcíny, pokud má vakcína delší dobu účinnosti.


Upozornění: aby byla platná vakcína proti vzteklině, je nutné mít pejska očipovaného.

Doporučená očkování

Kromě povinného očkování proti vzteklině se doporučuje očkování proti následujícím infekčním onemocněním:

 • Psinka (Distemper) - D
 • Parvoviróza - P
 • Infekční hepatitida (Adenoviróza) - H
 • Parainfluenza - Pi
 • Leptospiróza - L


Tato očkování jsou běžně kombinována do jedné vakcíny, známé jako DHPPi nebo DHPPiL (pokud obsahuje i leptospirózu). 
Dále je možné očkovat proti tetanu, borelióze a respiračním infekcím (bordetella bronchiseptica, parainfluenza).


Očkovací schéma


Očkovací schéma pro štěňata obvykle začíná v 6-8 týdnech věku a pokračuje v intervalech 2-4 týdnů až do věku 16 týdnů, a to z důvodu možné interference s mateřskými protilátkami. 

Revakcinace se provádí ročně nebo podle doporučení výrobce vakcíny. 

Plná imunitní odezva nastupuje za 2-4 týdny po ukončení základního vakcinačního schématu pro většinu vakcín, výjimkou jsou intranazální vakcíny proti respiračním onemocněním, kde imunita nastupuje rychleji, v řádu několika dní. 

Tip: Pokud si ale domů přinesete štěňátko, určitě ho nechte se rozkoukat v novém prostředí, aby se aklimatizovalo a až po pár dnech ho nechte naočkovat. 

Štěňata je vhodnější očkovat v dopoledních nebo brzkých odpoledních hodinách zejména kvůli neočekávaným reakcím na očkování a následné možnosti vyhledat pomoc veterináře. 


Příklad vakcinačního schématu pro štěně: 

 • 6-8 týdnů: První dávka DHPPi nebo Puppy vakcíny.
 • 10-12 týdnů: Druhá dávka DHPPi + L.
 • 14-16 týdnů: Třetí dávka DHPPi + L/LR.
 • Každoročně: Revakcinace DHPPiL a vzteklina.


→ vakcinační schémata se mohou lišit podle použité vakcíny (vždy je třeba držet se doporučení výrobce konkrétní vakcíny) a epidemiologické situace. 

 • Leptospiróza se standardně očkuje od 8. týdne věku, vzteklina od 12. týdne věku. 
 • K primovakcinaci lze použít kromě běžných vakcín tzn. puppy vakcíny, uzpůsobené pro bezpečnější použití u malých štěňat. 
 • U některých vakcín je k udržení imunity doporučena každoroční revakcinace (např. Eurican, Biocan, Canigen, Canvac). U jiných není nutné vakcinovat proti všem složkám každý rok. Revakcinace proti vzteklině, psince, infekční hepatitidě a parvoviróze psů se tak provádí každé 3 roky a proti parainfluenze a leptospiróze každý rok (např. Nobivac, Biocan NOVEL). 


Tip: Ve všech případech je pro majitele důležité pamatovat si očkování každý rok. Ve většině očkovacích průkazů se vzteklina zaznamenává na jiné místo než ostatní infekce, proto je potřeba ho zkontrolovat celý. 

Upozornění: Ačkoliv se nejedná o kontraindikaci, očkujeme feny ideálně mimo hárání nebo falešnou březost.

Očkování proti tetanu

Je možné provádět od 3 měsíců věku. Přeočkování poté za 3 týdny a následně po 2 letech. 
Tip: Je doporučeno pro psy, kteří se pohybují v blízkosti koní nebo na zahradě hnojené koňským hnojem. 


Očkování proti borelióze

Je možné provádět od 3 měsíců věku. Přeočkování poté za 3 týdny a následně po roce. 
Tip: Je třeba myslet také na účinnou prevenci proti klíšťatům, která přenáší nejen boreliózu, ale také další nebezpečné infekční patogeny. 


Pro očkování proti respiračním infekcím

Lze použít buď vakcínu injekční, kterou je nutné přeočkovat za 3 týdny a poté po roce anebo vakcínu nosní, která se aplikuje přímo na nosní sliznici. Revakcinace se poté provádí opět po roce.  


Tip: Je doporučeno pro psy, kteří často trpí na tzv. “psincový kašel” anebo pravidelně navštěvují soutěže, výstavy nebo jiné akce, s vysokou koncentrací psů. Vakcína nebrání nákaze, pouze způsobí znatelně mírnější průběh onemocnění a podstatně kratší vylučování patogenů do prostředí. 


Opožděné očkování psa 

Většina vakcín (nebo některé jejich složky) vyžadují každoroční přeočkování. Pokud se nedodrží termín přeočkování u DHPPIL (u některých vakcín pouze PiL), je pro adekvátní chráněnost doporučena aplikace druhé dávky po 3-4 týdnech. V případě očkování proti vzteklině stačí pouze jedna dávka. Jelikož většina výrobců vakcín udává trvání imunity minimálně jeden rok, není třeba termín dodržet přesně na den. Nicméně je na uvážení veterinárního lékaře, jaký zvolí další postup. 

Tip: Datum platnosti je třeba hlídat zejména u očkování proti vzteklině. Pokud nedojde k dodržení vakcinačního schématu, je očkování oficiálně platné až za 21 dní po aplikaci očkovací látky. To může být problém zejména pro cestování se psem za hranice. 


Co vše spadá do očkovacího úkonu?

Celý úkon očkování zahrnuje zjištění anamnézy (momentální medikace, použití antiparazitik, předchozí reakce na očkování, zdravotní stav zvířete za poslední dobu aj.), identifikace zvířete (načtení čipu), zhodnocení klinického stavu zvířete (zda je způsobilé pro očkování) a aplikace vhodné vakcíny. 


Tip: Antiparazitární terapie by měla předcházet vakcinaci. Ideálně o týden až 10 dní. 

Očkování psa do zahraničí 

Pro cestování se psem v rámci EU je třeba mít zvíře označené mikročipem, europass a platné očkování proti vzteklině. Některé země (Irsko, Malta, Finsko) vyžadují také ošetření proti echinokokům, které podá veterinární lékař. 

V případě cestování mimo země EU může být vyžadováno stanovení množství protilátek proti vzteklině v krvi. Takové vyšetření se provádí minimálně 30 dní po aplikaci vakcíny a certifikát je platný neomezenou dobu, pokud se dodrží očkovací schéma. 


Před cestou je vždy vhodné zkontrolovat aktuální informace, které je možné najít na stránkách SVS

Tip: Pro cestování do jižních oblastí je rovněž doporučena ochrana proti srdeční červivosti

Význam očkování

Očkování hraje klíčovou roli v prevenci rozšíření infekčních nemocí. Přispívá k ochraně jednotlivých psů i celé populace díky tzv. "kolektivní imunitě". Očkování proti vzteklině je také zásadní pro ochranu veřejného zdraví, protože vzteklina je zoonotické onemocnění, tzn. přenosné na člověka.

Nežádoucí účinky a bezpečnost

Vakcíny pro psy jsou obecně bezpečné a nežádoucí účinky jsou vzácné. I tak se ale mohou některé nežádoucí účinky objevit. Mezi možné nežádoucí účinky patří:

 • Reakce v místě vpichu (otok, bolest) - akutní bolest způsobená vpichem jehly vymizí během několika vteřin až minut po aplikaci. Lokální zánětlivá reakce vyvolaná očkovací látkou může způsobit mírnou bolestivost, která se vytratí během několika dní a otok (“boulička”), rovněž spontánně vymizí nebo se zmenší během několika dní až týdnů. 
 • (Mírná horečka), přechodně zvýšená tělesná teplota - opět se jedná se o odezvu organismu a jeho imunitního systému na očkovací látku - “tělo reaguje podobně, jako když se setká s patogenem”. Často je spojena s únavou. Spontánně se upraví během prvních dnů po očkování. Vždy je však třeba sledovat celkový stav zvířete a v případě pochybností vyhledat veterinárního lékaře. 
 • Alergické/hypersenzitivní reakce (jsou vzácné - individuální, nelze je předem zjistit) - jedná se o velmi vzácné reakce. Setkáváme se například s otokem v oblasti obličeje nebo kopřivkou. V takovýchto případech je vhodné vyhledat veterinárního lékaře, který zvolí následnou terapii v závislosti na intenzitu příznaků. Většinou se jedná o antihistaminika, ve výjimečných případech o kortikosteroidy. 


Tip: Antihistaminika mají větší efekt, pokud se podají ještě před aplikací vakcíny. Vždy je však třeba použití konzultovat s veterinárním lékařem. 

Jako další se vzácně mohou objevit zvracení, průjem, přechodná letargie doprovázená celkovou slabostí, které se většinou řeší symptomaticky. 

Legislativa a doporučení

Veterinární předpisy v České republice vyžadují, aby všichni psi byli očkováni proti vzteklině. Doporučuje se zkonzultovat s veterinářem vhodný očkovací plán pro konkrétního psa, zohledňující jeho věk, zdravotní stav a životní styl.

Závěr

Očkování je klíčovým nástrojem v prevenci infekčních nemocí psů a ochrany veřejného zdraví. Dodržování očkovacích protokolů a pravidelná revakcinace zajišťují dlouhodobou ochranu proti závažným onemocněním. Majitelé psů by měli úzce spolupracovat s veterináři, aby zajistili optimální péči a ochranu svých mazlíčků. 

Sdílet na:

Nechcete přijít o žádné novinky?

Kategorie